GEGEVENSHERSTEL EN -MIGRATIE

Beveilig uw data in het juiste format, op de juiste plek.
Restoration and Migration - Data center room connecting cable | Iron Mountain

GEGEVENSHERSTEL EN -MIGRATIE

Beveilig uw data in het juiste format, op de juiste plek.
  1. Home
  2. Platform data protectie samen met carbonite
  3. data-restoration-and-migration

Overzicht gegevensherstel

Hoewel het voor bedrijven cruciaal is om informatie te bewaren voor juridische en nalevingsdoeleinden, is het meestal de IT afdeling die de tijd en de kosten op zich neemt om specifieke gegevens uit de data terug te halen

Weten over welke verouderde back-upgegevens u beschikt, is van cruciaal belang zodra u geconfronteerd wordt met een audit, proces of verzoek tot openbaring. Maar met het groeien en complexer worden van uw mediacollectie -met bovendien meerdere types gegevensdragers- wordt ook de taak om alles bij te houden, steeds lastiger. En als het lokaliseren en terughalen van de vereiste data u moeite kost, kan uw organisatie blootgesteld worden aan aanzienlijke financiële risico’s, imagoschade en torenhoge kosten.

Als u bovendien van plan bent om gegevens te migreren vanwege nieuwe technologie of een overname, dan moet u de verschillende gegevenselementen op gegevensdragers kunnen lokaliseren, identificeren, ordenen én verifiëren voordat u ze uploadt naar het nieuwe systeem.

E-Discovery

Juridische bewaarplicht

Verzoeken tot naleving

Gegevens migreren naar een nieuw systeem

Gegevens identificeren en herstellen wanneer u ze nodig heeft

Iron Mountain biedt een uitbreidbare service- en beheerdienst waarmee u uw data veilig extern archiveert en, in geval van een compliance of juridisch verzoek tot openbaring, specifieke data op verzoek kunt herstellen. Het proces is controleerbaar, verdedigbaar en herhaalbaar, met voorspelbare kosten. Het Iron Mountain® Restoration Assurance Programme helpt u om te bepalen welke gegevens bewaard moeten worden en hoe lang. Daarnaast geeft het u de mogelijkheid om gegevens van verouderde gegevensdragers te herstellen wanneer u die nodig heeft.

De oplossing omvat:

Externe tapeopslag

Geeft u gemoedsrust: u kunt er op vertrouwen dat uw gearchiveerde tapes worden beschermd in hoogwaardige faciliteiten: uitstekend beveiligd onder gecontroleerde milieuomstandigheden.
Managed Restoration

Geeft u gemoedsrust: u kunt er op vertrouwen dat uw gearchiveerde tapes worden beschermd in hoogwaardige faciliteiten: uitstekend beveiligd onder gecontroleerde milieuomstandigheden.

Overzicht gegevensmigratie

Elimineer de tijd en kosten die gegevensmigratie naar nieuwe systemen met zich meebrengt, en zorg dat u die gegevens snel en eenvoudig kunt vinden en terughalen

Zelfs de meest geavanceerde organisaties kunnen overspoeld raken met verzoeken om gegevens terug te halen. Het volume aan gegevens dat tegenwoordig wordt bewaard is immers verbluffend: meer dan 90 procent van de nieuwe bedrijfsgegevens wordt elektronisch gegenereerd. De ingewikkelde toepassing en infrastructuur maken het nog lastiger aangezien meer dan 70 procent van die gegevens wordt opgeslagen op verschillende systemen verspreid over de organisatie.

De oplossing omvat:

Managed Restoration

Eenvoudig bedrijfsgegevens converteren in de juiste formats voor veilige opslag en eenvoudige toegankelijkheid.
Migratie van gegevensdragers

We beschikken over de benodigde hogesnelheidsinfrastructuur voor een veilige en efficiënte verplaatsing van uw data.
Tape identificatie

Snel de informatie vinden op uw verouderde back-up tapes op het moment dat u die nodig heeft.

Managed Restoration

Verspil geen tijd en geld aan beheer van verouderde systemen als reactie op verzoeken bij geschillenkwesties

Informatie opleveren bij verzoeken rond geschillenkwesties kost veel tijd en inspanning, zeker wanneer het gaat om een grote hoeveelheid verouderde back-up tapes. En als u onlangs uw tape-bibliotheek en back-upsystemen heeft geüpgraded, dan kost het hoogstwaarschijnlijk veel tijd om uw oude tapes met gedateerde hardware en software te openen en te lezen.

Iron Mountain kan het proces van vinden, ophalen en leveren van oude gegevens in een leesbaar format beheren, bij verzoeken rond geschillenbeslechting of naleving.

Verzoek vanwege geschillenbeslechting of naleving? Vind de informatie eenvoudig terug, ongeacht het gebruikte back-upsysteem

Bedrijven krijgen steeds meer verzoeken om verouderde gegevens te herstellen als gevolg van geschillen, juridische onderzoeken en interne verzoeken. Maar het in stand houden van een infrastructuur voor verouderde back-uptapes, databases en e-mailsystemen neemt waardevolle ruimte van uw datacenter in en is kostbaar om te onderhouden.

De Managed Restoration service van Iron Mountain helpt u gearchiveerde gegevens te herstellen, ongeacht de software en apparatuur die is gebruikt om de gegevens op de tape te zetten en ongeacht het format van de gegevensdrager. U kunt erop vertrouwen dat elk verzoek om informatie te vinden in uw back-upgegevens zorgvuldig, professioneel en tegen voorspelbare kosten wordt behandeld.

Branche-analist IDC schat dat minder dan 25% van IT-budgetten wordt besteed aan infrastructuur, innovatie of initiatieven met toegevoegde waarde.

Media Migratie

Zorg dat u voldoet aan de regelgeving van uw branche betreffende gegevensbewaring en -format

Uw bedrijfsgegevens bewaren in een veilig en actueel format is een tijdrovende en inspannende taak.

Met Iron Mountain’s Media Migratie oplossing kunt u gegevens in het juiste format migreren en versleutelen, zonder uw dagelijkse gegevensback-up te onderbreken. En zonder uw personeel en budget te belasten.

Ontwerp een geschikt gegevensbescherming- en bewaringsproces om risico te beperken

De realiteit is dat de gegevens die u mogelijk moet verzamelen om te voldoen aan een audit of verzoek wegens geschillenbeslechting, zich op veel verschillende locaties en gegevensformats van de afgelopen decennia kunnen bevinden. En die gegevens in het juiste format opleveren kan een flinke uitdaging zijn. U moet het risico beperken dat het verzoek niet kan worden nageleefd of dat er niet tijdig op gereageerd kan worden.

Migreer uw bedrijfsgegevens in de juiste formats zodat ze veilig bewaard worden en in de toekomst makkelijk toegankelijk zijn. Maak daarvoor gebruik van de Iron Mountain® Media Migratie service. Onze experts helpen u inzicht te krijgen in de specifieke regelgeving en ontwerpen voor u een optimaal mediamigratie- en bewaarproces. Met een optimaal proces worden alle risico‘s van audits en geschillenbeslechting minimaal gehouden: de gegevens zijn beschermd, maar ook gemakkelijk toegankelijk indien dit nodig blijkt. En dit alles zonder onderbreking van uw huidige back-upprocessen en tegen voorspelbare kosten.

Waarom Iron Mountain?

Vertrouwen – weten dat de gegevens van uw organisatie volledig in overeenstemming zijn met regelgeving van uw branche.

Snelle opvraging – snel reageren op een audit of verzoek bij geschillenbeslechting met de gegevens die u nodig heeft, ondersteund door een verdedigbaar plan.

Kosteneffectief en efficiënt – uw gegevens in een gebruiksklaar format bewaren en de waarde van uw verouderde intellectuele eigendom maximaliseren.

Risico beperken – verminderen van het risico op boetes, sancties en verlies van het publiek vertrouwen.

Digital Transformation Two People Looking at Book | Iron Mountain

Waarom Iron Mountain?

Vertrouwen – weten dat de gegevens van uw organisatie volledig in overeenstemming zijn met regelgeving van uw branche.

Snelle opvraging – snel reageren op een audit of verzoek bij geschillenbeslechting met de gegevens die u nodig heeft, ondersteund door een verdedigbaar plan.

Kosteneffectief en efficiënt – uw gegevens in een gebruiksklaar format bewaren en de waarde van uw verouderde intellectuele eigendom maximaliseren.

Risico beperken – verminderen van het risico op boetes, sancties en verlies van het publiek vertrouwen.


PERSOONLIJK CONTACT MET VIDEO CALLS

Laat uw gegevens achter. Een specialist van Iron Mountain neemt direct contact met u op om een afspraak voor een video call in te plannen. Ervaar zelf het gemak van een persoonlijke afspraak op afstand!

  • Snel én makkelijk contact
  • Efficiënt; achter je laptop
  • Waar en wanneer het u uitkomt
Group video call


PERSOONLIJK CONTACT MET VIDEO CALLS

Laat uw gegevens achter. Een specialist van Iron Mountain neemt direct contact met u op om een afspraak voor een video call in te plannen. Ervaar zelf het gemak van een persoonlijke afspraak op afstand!

  • Snel én makkelijk contact
  • Efficiënt; achter je laptop
  • Waar en wanneer het u uitkomt