CONTENT SERVICE PLATFORM:
IRON MOUNTAIN INSIGHT®

Maak gebruik van de nieuwste mogelijkheden op contentgebied
Man sitting at a table with tablet in hand

CONTENT SERVICE PLATFORM:
IRON MOUNTAIN INSIGHT®

Maak gebruik van de nieuwste mogelijkheden op contentgebied
 1. Home
 2. Intelligent content-platform | Iron Mountain

IRON MOUNTAIN INSIGHT – HAAL HET MAXIMALE UIT UW DATA

Iron Mountain InSight biedt het meest geavanceerde Content Services Platform (CSP) in de sector. Het helpt organisaties de verborgen waarde uit hun content te halen - waar die content zich ook bevindt - door middel van moderne, AI-gebaseerde applicaties en uitgebreide zoekmogelijkheden.

Iron Mountain InSight is schaalbaar genoeg om te voldoen aan de behoeften van moderne businesses met miljarden bestanden van elk type formaat. InSight maakt verbinding met meerdere content- en datasystemen binnen het bedrijf, waaronder bedrijfsapplicaties, andere ECM-systemen en on-premise en cloud-gebaseerde fileshares.

Iron Mountains expertise op het gebied van contentanalyse, datamanagement en informatiebeheer wordt door InSight gecombineerd met de mogelijkheden van Machine Learning (ML) en Artificial Intelligence (AI). Iron Mountain InSight-CSP haalt de waarde uit data die transactionele bedrijfsprocessen en backofficefuncties ondersteunen. Door bedrijfsprocessen te automatiseren via workflows waarmee u uw gegevens kunt analyseren, kunt u nieuwe kansen voor inkomstenstromen en kostenbesparingen ontdekken.

Low-code development zorgt voor een flexibel platform dat toepassingen sneller bij de eindgebruikers aflevert en contentdiensten naadloos integreert in bestaande line-of-business toepassingen, waardoor meer waarde uit documenten wordt gehaald en ze gemakkelijker te creëren en te onderhouden zijn.

ONTDEK HOE IRON MOUNTAIN INSIGHT UW BUSINESS KAN VERSTERKEN

Iron Mountain InSight biedt het meest geavanceerde Content Services Platform (CSP) in de sector. Het helpt organisaties de verborgen waarde uit hun content te halen - waar die content zich ook bevindt - met moderne, op AI-gebaseerde applicaties.

Iron Mountain InSight wordt geleverd als een abonnementsdienst om de exploitatiekosten te verlagen, de time-to-value te versnellen en organisaties te helpen bij hun digitale transformatie, met als gevolg:

Versnel de transformatie van uw business:

Verminder de complexiteit en kosten die doorgaans nodig zijn om digitale transformaties te realiseren.
A blue icon of a clock

Ruim informatiesilo’s uit de weg:

Verbind next-gen technologieën snel met bestaande contentbronnen om een consistente basis voor modernisering te leggen.
Blue icon of a light bulb with a lightning strike in it

Verbeter uw business intelligence:

Met gebruik van innovatieve AI/ML-technologie voor geavanceerde classificatie en entiteitextractie kunt u uw inhoud vastleggen, classificeren, doorzoeken en analyseren in dagen in plaats van maanden.
Blue icon of a computer screen with files

Voeg fysieke en digitale data samen:

Haal waardevolle inzichten uit uw data die kunnen bijdragen aan de strategische doelstellingen van uw business.
Blue icon of a padlock

Maak informatiebeheer mogelijk:

Verminder risico's door automatisch retentie-, privacy- en beveiligingsbeleid toe te passen en uit te voeren.

MET HET IRON MOUNTAIN INSIGHT® CONTENT SERVICE PLATFORM, KUNT U:

 • Verbinding maken met, of al uw systemen consolideren op een cloud-native, toekomstbestendig platform, waardoor u minder afhankelijk bent van legacy-systemen
 • Zoekopdrachten uitvoeren in alle repositories van uw organisatie
 • Fysieke en digitale informatie opnemen en verwerken en metadata van interne en externe bronnen toevoegen
 • Mobiele- en cloudtoegang bieden op een snelle en efficiënte manier
 • Het volume van ongestructureerde inhoud zoals documenten, audio, video's en foto's simultaan beheren
 • Profiteren van soepele samenwerking tussen teams en klanten
 • Menselijke fouten reduceren door het beschikbaar stellen van een 'single source of truth' voor documenten
 • Op intelligente wijze informatie bekijken en interpreteren om de juiste acties te initiëren
 • Profiteren van meer organisatorische efficiëntie
 • Verminder de afhankelijkheid van verouderde systemen en verlaag uw totale exploitatiekosten.

Ondek de voordelen van het verbinden en consolideren van uw verouderde ECM systemen

ECM Connections Consolidations Graphic

ONTDEK HOE IRON MOUNTAIN INSIGHT UW BUSINESS KAN VERSTERKEN

Met Iron Mountain InSight content service platform kunnen analisten zonder speciale training visuele bedrijfsmiddelen optimaal benutten met behulp van machine learning. Denk aan papieren documenten die ingescand zijn of ongestructureerd filmmateriaal van drones, boorputsensoren of andere toegepaste nieuwe technologieën.

De kwaliteit van data kan worden verbeterd door bekende metagegevens en externe databases te koppelen aan de verschillende bezittingen. Zo kunnen ze gemakkelijk worden doorzocht op basis van een reeks van statistieken, waaronder datum, bronsoort, bassin, GPS-locatie en meer. Dankzij de flexibiliteit van Iron Mountain InSight kunnen analisten in een paar minuten miljoenen visuele middelen doorzoeken en inspecteren, die allemaal toegankelijk zijn via een intuïtieve interface.

Door gebruik te maken van soorten data die gewoonlijk door de energiesector worden bewaard, stelt de oplossing u in staat om:

 • Alle informatie die bij specifieke locaties hoort en de data met betrekking tot die locatie te identificeren en benutten, om zo de waarde van de gegevens te bepalen.
 • Seismische beelden, geospatiale analyse, contracten, toepassingen en documenten samen te voegen om op basis van data tot waardevolle inzichten te komen.
 • Bezittingen te identificeren die een potentieel risico vormen voor de organisatie en een afdruk te ontwikkelen evenals voorspellende modellen.

Iron Mountain InSight is ideaal voor geologen, geofysici en analisten die alle beschikbare data in overweging willen nemen bij het nemen van kritische beslissingen, zonder tijd te verspillen aan het handmatig voorbereiden van documenten die gevoelig zijn voor mogelijke menselijke inschattingsfouten.

industries energy highlight - power highlines

Energy

Haal alles uit uw programma voor document- en- informatiebeheer en bescherm en bewaar uw bodemmonsters.
Bekijk deze video en leer hoe u snel inzicht krijgt in uw data

Met Iron Mountain InSight kunnen gebruikers uit de media- en entertainmentsector zonder technische training de middelen die ze nodig hebben snel ordenen, opzoeken en vinden via een intuïtieve interface. Door het dynamische karakter van de hedendaagse bedrijfsomgeving kan er een ecosysteem ontstaan van diverse systemen met meerdere datatypes uit verschillende bronnen. Dit kan gaan om video, ‘edit lists’ (EDL's), ondertitels en externe gegevensbronnen.

De ruime ervaring met digitalisering en het beheer van entertainment en media middelen, stelt Iron Mountain InSight content service platform in staat om deze te classificeren op type, en de bijbehorende metadata te ordenen in één verzameling.

Met het bewaren van veelgebruikte data in de media- en entertainment, kunt u:

 • Procesautomatisering inzetten om relevante informatie op mediamateriaal binnen een paar minuten te vinden, zoals foto's, video's en films.
 • Uw merk beschermen door auteursrechtelijk beschermde inhoud en schendingen daarvan binnen enkele minuten op te sporen.
 • Inhoud efficiënt segmenteren door middel van standaard versus HDTV-klare content.
 • Bestaande gegevensbestanden integreren met externe metadata (bv. Shotgun) voor ‘one-stop search en discovery’.
 • Overeenkomende opnames zoeken tussen de definitief gemonteerde beelden en het originele materiaal.
 • Binnen enkele minuten beroemdheden zoals sporters en gerelateerde merklogo's in hun buurt herkennen voor commerciële doeleinden.
industries entertainment highlight - reels of film

Media & Entertainment Services

Bescherm uw meest waardevolle bezit en zorg dat het beschikbaar blijft voor toekomstige generaties.

Hypothecaire kredietdossiers kunnen honderden pagina's lang zijn en verschillende formulieren bevatten van kopers, kredietverstrekkers, hypotheekverstrekkers, landelijke en lokale overheden evenals andere partijen.

Het kredietproces in de hypothekensector vindt de laatste jaren steeds meer online plaats. Toch staat nog veel op papier, vooral formulieren waarbij een handtekening is vereist. Wanneer u een dossier checkt op volledigheid, hetzij op moment van afsluiten, hetzij gedurende het standaardproces of de herfinanciering, dan is het van belang dat elk formulier in het kredietdossier wordt opgenomen.

Met het bewaren van voor de hypotheeksector belangrijke data, zoals kredietdocumenten, hypotheekpolissen, spreadsheetgegevens en externe gegevensbronnen, stelt Iron Mountain InSight Content Service Platform u in staat om:

 • Processen te automatiseren, zoals een nauwkeurigheidscheck van kredietdossiers en volledigheid en naleving van regelgeving. U kunt ook automatisch controleren of alle krediet- en overige documenten aanwezig zijn, of alle formulieren ondertekend zijn en of er geen verplichte velden leeg zijn. De oplossing bevat ook ingebouwde controles op inconsistenties, zoals wanneer het Burgerservicenummer (BSN) van een klant niet klopt.
 • Beoordeel compliance- en diversificatievereisten en analyseer uw portfolio op markttrends en ‘witte ruimtes’ per geografische regio, inkomensniveaus van aanvragers of soorten leningen, enz.
 • De totstandkoming van leningen makkelijker maken en bedrijfsprocessen doorverkopen, waarbij u alle content beheert conform uw eigen informatiebeleid.
Industries banking highlight - a bank vault

Hypotheekverstrekkers en banken

Verhoog de efficiëntie en voldoe tegelijkertijd aan de veranderende eisen op het gebied van wet- en regelgeving voor financiële diensten en privacy.
Lees het whitepaper: Data Search and Discovery in Banking

Contractbeheer is van vitaal belang voor elk bedrijf, of het nu gaat om verkoopcontracten met klanten, inkoopovereenkomsten met leveranciers, NDA's die IP beschermen of arbeidscontracten om uw personeel te managen. Inconsistent beheer van deze contracten kan leiden tot lagere winsten, lage productiviteit en verslechterde zakelijke relaties. Contracten zitten ook vaak vol verplichtingen met meerdere amendementen. Het kunnen analyseren van deze contracten is van fundamenteel belang voor het geven van advies aan bedrijven die risico's beheren, met klanten in contact treden of geconfronteerd worden met een probleem zoals een datalek.

Met behulp van Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) classificeert Iron Mountain InSight documenten automatisch en extraheert er metadata uit. Het toevoegen van structuur aan ongestructureerde content maakt nieuwe inzichten, informatiebeheer en krachtige visuele zoekfuncties mogelijk, waardoor het proces van het vinden van contracten en specifieke informatie daarin sneller en nauwkeuriger kan verlopen.

MET BEHULP VAN GEGEVENSTYPEN DIE GEWOONLIJK IN CONTRACTEN ZIJN OPGENOMEN, STELT INSIGHT U IN STAAT OM:
 • Uw contractgegevens te digitaliseren waardoor ze gemakkelijk kunnen worden doorzocht en geanalyseerd, zodat u risico's kunt beheren en cliënten accuraat advies kunt geven
 • Data-analyse toe te passen op digitaal toegankelijke en doorzoekbare dataopslag om zakelijke beslissingen en processen te verbeteren
 • Verminder het risico op een datalek en dataverlies en verbeter de doorlooptijd van projecten door foutgevoelige handmatige workflows te automatiseren
A photo of three people seated at a table in a business meeting

Contracten

Evalueer uw volledige contractdatabase en beheers risico's, terwijl u een consistent overzicht en nauwkeurigheid van uw contracten waarborgt.

De verzekeringsbranche verzamelt voortdurend grote hoeveelheden data van klanten, over claims, contracten, acceptatie en nog veel meer. Vervolgens staan verzekeraars voor veel uitdagingen als het gaat om de vraag hoe ze deze gegevens moeten benutten en structureren. Gelukkig kan artificial intelligence (AI) helpen bij het digitaliseren en indexeren van al deze data voor betere zoekresultaten en het vinden van patronen die voor menselijke analisten misschien niet goed herkenbaar zijn.

Met Iron Mountain InSight kunnen verzekeraars AI en machine learning (ML) inzetten in alle verzekeringsprocessen om inzichten te verkrijgen, kosten en tijd te besparen en de beveiliging van deze processen te verbeteren.

MET BEHULP VAN DATATYPES DIE GEWOONLIJK DOOR DE VERZEKERINGSBRANCHE WORDEN VASTGELEGD, STELT INSIGHT U IN STAAT OM:
 • Documenten in vele datatypes te analyseren en te lokaliseren die mogelijk indicatoren zijn van frauduleuze activiteiten
 • De inhoud te vergelijken met specifieke clausules in klantenpolissen om het risico en het beheer van polissen te doorgronden
 • De tijd die verzekeraars besteden aan het zoeken naar informatie in fysieke en digitale documenten te verminderen, waardoor de productiviteit en nauwkeurigheid verbeteren
 • Gebruik te maken van analyses om kansen voor de organisatie te identificeren om de eigen suite van verzekeringsproducten te upsellen en cross-sellen door een pro-actieve benadering
Contract signing

Verzekeringsbranche

Laat AI helpen bij het digitaliseren en indexeren van al uw gegevens voor betere zoekresultaten en het vinden van patronen die misschien niet gemakkelijk zichtbaar zijn.
AI-gebaseerd zoeken en opsporen ten behoeve van schadeafhandeling en fraudedetectie

Organisaties proberen volledig papierloos te worden, maar dat is onmogelijk wanneer er nog steeds papieren post arriveert en uw medewerkers moeite hebben elke maand grote hoeveelheden binnenkomende fysieke post te verwerken.

Iron Mountain Digital Mailroom-service is een oplossing in abonnementsvorm waarmee u papier al bij uw 'voordeur' eruit kunt gooien. U kunt:

 • Eenvoudig en snel uw post doorzoeken in één centrale, veilige locatie.
 • De samenwerking verbeteren met mogelijkheden voor goedkeuringsworkflows
 • Externe toegang mogelijk maken voor medewerkers
 • Voorspelbare kosten beheren via onze abonnementsservice.

Zodra u de postbedrijven heeft gevraagd uw post door te sturen, zal ons team van deskundigen uw binnenkomende fysieke post ontvangen, registreren, sorteren en openen in onze veilige faciliteiten. Als onderdeel van de voorbereiding voor het scannen, werken we met u samen om te bepalen wat u wilt doen met junkmail en verkeerd bezorgde post en hoe terug te sturen post verwerkt moet worden.

Iron Mountain scant, indexeert en voert kwaliteitscontrole uit om te voldoen aan uw vereisten voor documentconversie. Dankzij OCR-technologie (Optical Character Recognition) wordt de inhoud van uw documenten volledig doorzoekbaar op tekst of index. De techniek is beschikbaar voor uw PDF-, TIFF- en Office-bestanden en logo's, in meer dan 50 talen. Wanneer uw post is gedigitaliseerd, kunt u deze veilig opslaan, doorzoeken en openen in ons Content Services Platform, Iron Mountain InSight®.

Tijdens het digitaliseringsproces worden metadata geëxtraheerd, waardoor u eenvoudig en efficiënt kunt zoeken en essentiële informatie kunt vinden. We werken met u samen om de distributie van uw post naar digitale mailboxen voor individuen of groepen te stroomlijnen. Gebruikersrollen gecombineerd met toegangsregels voor metadata waarborgen dat de post door de juiste mensen wordt bekeken. Uw team heeft via internet en mobiel toegang tot uw gedigitaliseerde post, zodat uw medewerkers er overal op tijd bij kunnen. Samenwerking is eenvoudig met opties voor versiebeheer en commentaar. Functionaliteit voor audittracking zorgt voor naleving van uw ingestelde processen.

Women Employee Mailing | Iron Mountain

Digital Mailroom Service

U bent waarschijnlijk maar al te goed op de hoogte van de uitdagingen die het werken met papieren documenten met zich meebrengt voor de efficiëntie van uw medewerkers.
Digital Mailroom Service | Iron Mountain


PERSOONLIJK CONTACT MET VIDEO CALLS

Laat uw gegevens achter. Een specialist van Iron Mountain neemt direct contact met u op om een afspraak voor een video call in te plannen. Ervaar zelf het gemak van een persoonlijke afspraak op afstand!

 • Snel én makkelijk contact
 • Efficiënt; achter je laptop
 • Waar en wanneer het u uitkomt
Group video call


PERSOONLIJK CONTACT MET VIDEO CALLS

Laat uw gegevens achter. Een specialist van Iron Mountain neemt direct contact met u op om een afspraak voor een video call in te plannen. Ervaar zelf het gemak van een persoonlijke afspraak op afstand!

 • Snel én makkelijk contact
 • Efficiënt; achter je laptop
 • Waar en wanneer het u uitkomt