Risicobeheer

Beveiliging van uw informatiebeheer is logischerwijs van groot belang, zéker als u te maken heeft met gevoelige data opslag.

Toch kan informatiebeveiliging en opslag een gevaar zijn voor uw bedrijf. Om te voorkomen dat uw digitale archief, papieren archief, back-up tapes of andere vorm van informatiebeheer gevaar loopt kunt u onze bronnen gebruiken. Onderstaande artikelen leggen risico’s bloot en geven aan hoe u deze kunt beheren.

  1. Filteren

Het belang van een bedrijfscontinuïteitsplan bij rampen | Iron Mountain
Het belang van een bedrijfscontinuïteitsplan bij rampen

Onderwerpen: Disaster Recovery | Risicobeheer

Als zich een onvoorziene calamiteit voordoet die de dagelijkse operatie stilleggen, dan is het voor alle organisaties -ongeacht de sector- van levensbelang om zo snel mogelijk te herstellen en de dienstverlening richting hun klanten te kunnen continueren. Of het nu gaat om datalekken, natuurrampen of andere calamiteiten: er moet een plan klaarliggen voor het geval er iets gebeurt. Organisaties die geen bedrijfscontinuïteitsplan paraat hebben, riskeren hoge financiële kosten, reputatieschade en zelfs grotere risico's voor hun cliënten en klanten.
Measure and Benchmark your Information Risk
Measure and Benchmark your Information Risk

Onderwerpen: Archiefbeheer | Risicobeheer

This three part series helps you meet compliance requirements through better information management. How you store, access and manage your paper documents and digital files is key to navigating the challenge of compliance. Many regulations directly concern data protection and security, and where they do not, proving compliance requires carefully recorded, easily accessible documentation.