Risicobeheer

Beveiliging van uw informatiebeheer is logischerwijs van groot belang, zéker als u te maken heeft met gevoelige data opslag.

Toch kan informatiebeveiliging en opslag een gevaar zijn voor uw bedrijf. Om te voorkomen dat uw digitale archief, papieren archief, back-up tapes of andere vorm van informatiebeheer gevaar loopt kunt u onze bronnen gebruiken. Onderstaande artikelen leggen risico’s bloot en geven aan hoe u deze kunt beheren.

  1. FilterenMeasure and Benchmark your Information Risk
Measure and Benchmark your Information Risk

Onderwerpen: Archiefbeheer | Risicobeheer

This three part series helps you meet compliance requirements through better information management. How you store, access and manage your paper documents and digital files is key to navigating the challenge of compliance. Many regulations directly concern data protection and security, and where they do not, proving compliance requires carefully recorded, easily accessible documentation.Compliant Records Management
Compliant Records Management

Onderwerpen: Risicobeheer | Archiefbeheer

This three part series helps you meet compliance requirements through better information management. How you store, access and manage your paper documents and digital files is key to navigating the challenge of compliance. Many regulations directly concern data protection and security, and where they do not, proving compliance requires carefully recorded, easily accessible documentation.

Bedrijfsgegevens mee naar huis nemen
Bedrijfsgegevens mee naar huis nemen

Onderwerpen: Compliancy | Het Nieuwe Werken | Archiefbeheer | Risicobeheer

Wie is de eigenaar van uw bedrijfsinformatie? In diverse Europese landen bepaalt de wet, tenzij in het contract van de werknemer anders is bepaald, dat informatie die ten behoeve van het bedrijf is voortgebracht, eigendom is van de werkgever. Toch kunnen werknemers een sterk gevoel van eigenaarschap ervaren als het gaat om de informatie die ze mede tot stand hebben gebracht. Is uw bedrijf op de hoogte van de risico's die zijn verbonden aan deze tegenstrijdige perspectieven, en hoe ze kunnen worden uitgebannen?