Risicobeheer

Beveiliging van uw informatiebeheer is logischerwijs van groot belang, zéker als u te maken heeft met gevoelige data opslag.

Toch kan informatiebeveiliging en opslag een gevaar zijn voor uw bedrijf. Om te voorkomen dat uw digitale archief, papieren archief, back-up tapes of andere vorm van informatiebeheer gevaar loopt kunt u onze bronnen gebruiken. Onderstaande artikelen leggen risico’s bloot en geven aan hoe u deze kunt beheren.

  1. Filteren
Data restoration | Iron Mountain
Dataherstel: Hoe houdt u oude data beschikbaar?

Onderwerpen: Compliancy | Kostenbesparing | Data back-up en archivering | Data Management | Data Management | Disaster Recovery | Externe tape opslag | Archiefbeheer uitbesteden | Archiefbeheer | Risicobeheer

Welk deel van uw IT-budget wordt besteed aan het onderhouden van verouderde systemen om toegang tot oudere data te behouden? Ontdek hoe een meer flexibele en relevante archiveringsstrategie onbeperkte toegang tot die belangrijke informatie mogelijk maakt.


Explore the Five Stages of Data Lifecycle Management | Iron Mountain
Verken de vijf fasen van data levenscyclus beheer

Onderwerpen: Compliancy | Kostenbesparing | Data back-up en archivering | Data Management | Disaster Recovery | Externe tape opslag | Archiefbeheer | Bewaartermijnen documenten | Risicobeheer

Naarmate data ouder wordt, verschuift de rol die deze in de levenscyclus beheer speelt van dagelijks naar steeds minder frequent gebruik. Uiteindelijk wordt deze data overbodig en zult u het moeten vernietigen, evenals de hardware en media waarop het ooit stond.Het belang van een bedrijfscontinuïteitsplan bij rampen | Iron Mountain
Het belang van een bedrijfscontinuïteitsplan bij rampen

Onderwerpen: Disaster Recovery | Risicobeheer

Als zich een onvoorziene calamiteit voordoet die de dagelijkse operatie stilleggen, dan is het voor alle organisaties -ongeacht de sector- van levensbelang om zo snel mogelijk te herstellen en de dienstverlening richting hun klanten te kunnen continueren. Of het nu gaat om datalekken, natuurrampen of andere calamiteiten: er moet een plan klaarliggen voor het geval er iets gebeurt. Organisaties die geen bedrijfscontinuïteitsplan paraat hebben, riskeren hoge financiële kosten, reputatieschade en zelfs grotere risico's voor hun cliënten en klanten.