Bewaartermijnen documenten

Met een bewaartermijnenschema kunt u bedrijfsrisico’s binnen uw organisatie minimaliseren en de kans op hoge kosten voor juridische procedures voorkomen.

Een overzichtelijk schema laat u precies zien wat bijvoorbeeld de bewaartermijn van HR-documenten, bepaalde dossiers en de boekhouding is. Zo voorkomt u dat u bepaalde informatie te vroeg vernietigt of juist risico loopt doordat u de wettelijke bewaartermijn overschrijdt. Laat Iron Mountain u helpen uw documentenbeheer op orde te krijgen én te houden. Raadpleeg onze onderstaande bronnen.

  1. Filteren


Explore the Five Stages of Data Lifecycle Management | Iron Mountain
Beheer de vijf fases van de levenscyclus van data

Onderwerpen: Compliancy | Kostenbesparing | Data back-up en archivering | Data Management | Disaster Recovery | Externe tape opslag | Archiefbeheer | Bewaartermijnen documenten | Risicobeheer

Naarmate data ouder wordt, verschuift de rol die deze in de levenscyclus beheer speelt van dagelijks naar steeds minder frequent gebruik. Uiteindelijk wordt deze data overbodig en zult u het moeten vernietigen, evenals de hardware en media waarop het ooit stond.