Bewaartermijnen documenten

Met een bewaartermijnenschema kunt u bedrijfsrisico’s binnen uw organisatie minimaliseren en de kans op hoge kosten voor juridische procedures voorkomen.

Een overzichtelijk schema laat u precies zien wat bijvoorbeeld de bewaartermijn van HR-documenten, bepaalde dossiers en de boekhouding is. Zo voorkomt u dat u bepaalde informatie te vroeg vernietigt of juist risico loopt doordat u de wettelijke bewaartermijn overschrijdt. Laat Iron Mountain u helpen uw documentenbeheer op orde te krijgen én te houden. Raadpleeg onze onderstaande bronnen.

  1. Filteren