De nieuwe EU-regelgeving rondom privacy:
Dit zijn de gevolgen voor HR!

Uit onderzoek onder HR-professionals blijkt dat veel organisaties nog lang niet zijn voorbereid op de komst van de nieuwe EU-regelgeving op het gebied van privacy. ‘Werkgevers onderschatten nieuwe privacywetgeving’ luidde de kop boven een recent artikel op HRPraktijk.nl. In het artikel waarschuwen deskundigen dat veel bedrijven grote moeite hebben om op tijd klaar te zijn.

Voor veel HR-professionals geldt: de tijd dringt! Op 25 mei 2018 gaat de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in, ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) geheten, en bedrijven moeten vanaf dat moment voldoen aan de nieuwe, strengere regels. Deze wet heeft belangrijke gevolgen voor het opslaan van fysieke en digitale HR-gegevens, zoals personeelsdossiers.

In dit whitepaper beschrijven we de consequenties van de AVG en bieden we u een stappenplan aan op basis waarvan u uw organisatie goed kunt voorbereiden op de nieuwe regelgeving. Ook geven we een aantal tips en aanbevelingen die u helpen om ook op de langere termijn te zorgen voor een goede en zorgvuldige omgang met personeelsgegevens.