7 ADVIEZEN OM KLAAR TE ZIJN VOOR DE WET

Nederland bijt het spits af wat betreft de ´EU Network and Information Security Directive´ door de ´Wet Bescherming Persoonsgegevens´ (Wbp) uit te breiden met de ´Meldplicht Datalekken’. De nieuwe Meldplicht Datalekken is per 1 januari 2016 van toepassing op bedrijven, instellingen en overheden die persoonsgegevens verwerken. De meldplicht verplicht datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen CBP). In deze whitepaper leest u:

  • wat de wet precies inhoudt;
  • wat dit betekent voor uw bedrijf;
  • hoe u moet handelen in het geval van een datalek;
  • 7 adviezen om klaar te zijn voor de wet