Hoe ontsluit u de waarde van uw documenten en informatie?

Dit vijfdelige e-book geeft u een strategie in handen om de waarde van uw informatie te maximaliseren, kosten te verlagen en uw risico's te beperken. Alle bedrijven moeten kunnen beschikken over methoden voor informatie- en documentbeheer die door alle bedrijfsfuncties en teams worden gedeeld. Informatie moet op uw balans staan. Start met het eerste hoofdstuk - of download de delen waarvoor u belangstelling heeft.


Hoofdstuk 1. Wat is "Return on Information"?

What is Return on Information

Een combinatie van het slim opslaan van documenten en informatie, optimale toegang tot uw documenten en een duidelijk retentieschema vormen een goede voorbereiding om de werkelijke waarde uit uw informatie te gaan halen. Dit hoofdstuk is uw eerste stap op weg naar informatiewinstgevendheid.


Meer Informatie


Bewaartermijnen van documenten in één oogopslag

Bewaartermijnen van documenten in één oogopslag

Als u wilt weten wat de bewaartermijnen van belastingaangiftes of salarisadministratie zijn, geeft dit document u een basis advies in een makkelijk overzicht.


Meer Informatie