Archiveren met Schijf, Tape en Cloud: Mogelijkheden in overvloed

By Michele Hope

Onderwerpen: Data back-up en archivering | Disaster Recovery

Veel organisaties hebben een combinatie ingezet van opslag op schijf, tape en cloud om te voorzien in hun opslagbehoeften. De vraag is echter wat de beste manier is om data kosteneffectief te bewaren op de lange termijn. Gelukkig dienen nieuwe mogelijkheden zich aan waarbij het integreren van het beste van alle werelden voorop staat, middels gelaagde opslag voor archivering door gebruikmaking van schijf, tape en cloud.

Bij veel bedrijven is het vanzelfsprekend dat de noodzaak tot verbetering van data back-up, recovery en digitaal archiveren, de to-do lijstjes van hun IT-medewerkers aanvoert. Dit is goed verklaarbaar. IT-infrastructuren die belast zijn met databescherming en -herstel, hebben immers te maken met zeer snel groeiende datavolumes. Daar bovenop komt de spagaat om enerzijds te voldoen aan de strikte eisen rondom beleid, compliance of eDiscovery, en dit anderzijds te zien managen binnen een steeds nauwer wordende ruimte van gelijkblijvende of krappere budgetten.

Om te voorzien in hun opslagbehoeften zetten veel organisaties een combinatie in van schijf-, tape- en cloudoplossingen. Maar de hamvraag is uiteraard hoe we data op lange termijn kosteneffectief kunnen bewaren. Gelukkig dienen nieuwe mogelijkheden zich aan waarbij het integreren van het beste van alle werelden voorop staat, middels gelaagde opslag voor digitaal archivering door gebruikmaking van schijf, tape en cloud.

Het verschil tussen back-up en archivering

Back-up leveranciers en opinieleiders uit de sector, definiëren het verschil tussen back-up en archivering op uiteenlopende manieren. Kennis over wat die verschillen precies inhouden, maakt het voor bedrijven makkelijker om de diverse mogelijkheden voor schijf-, tape-, en cloudopslag tegen elkaar af te zetten en te beoordelen.

In een Enterprise Strategy Group whitepaper over archiveringssoftware en -platforms, definieerde senior analist Jason Buffington digitaal archiveren als "het op lange termijn beheren en behouden van elektronische informatie die doelbewust is opgeslagen in het kader van documentenmanagement, databeheer, naleving van regelgeving of ter ondersteuning van juridische procesvoering." Hij maakte een verder onderscheid tussen back-up en archivering waarbij hij opmerkte dat "back-ups in de meeste gevallen tijdelijke kopieën van data zijn die uiteindelijk overschreven worden."

De discussie over back-up versus archivering is niet nieuw. Al in 2006 vroeg Computerworld aan deskundigen om het verschil tussen back-up en archivering te definiëren. Michael Osterman, president of Osterman Research, stelde: "Back-up is voor dataherstel bij servercrashes. Archivering is bedoeld om informatie te herstellen ten behoeve van bedrijfsdoelstellingen."

Back-up deskundige en auteur W. Curtis Preston merkte op dat het verschil zit in het ophalen van data, wat de functie is van een archief, versus het herstellen van data, wat de functie is van een back-up.

Archieven scheiden van back-ups met gelaagde opslag

Het ontbreken van een degelijk beleid om echte archieven te scheiden van back-ups, kan leiden tot twee problemen. Ten eerste kunnen kopieën van back-ups dure, ineffectieve archieven worden. Ten tweede groeien de opslagvolumes op de lange termijn exponentieel, wat meer kostbare opslag met zich meebrengt. Dat betekent dat er ook hogere eisen moeten worden gesteld aan het opslagbeheer, zoals extra apparatuur en recourses.

Om deze problemen te voorkomen, zijn bedrijven gestart met de implementatie van gelaagde opslag met ingebouwde automatisering conform bedrijfsbeleid. Met deze oplossingen is het mogelijk om data die bedoeld is voor archivering, buiten de datastroom voor back-ups houden. In plaats daarvan wordt die data naar een andere opslag laag gestuurd die toegankelijker en goedkoper is, en daarmee dus geschikter voor lange termijn opslag.

Wat is nu wanneer de ideale opslag laag? Als het gaat om dataverzoeken in het kader van regelgeving of zakelijk verkeer, dan worden tape en cloud steeds vaker gezien als ideale oplossing voor de goedkope en veilige externe opslag van het moederbestand. Maar in het geval van de dagelijkse operatie, waarbij meestal sneller herstel van back-up data is gewenst, wordt juist gekozen voor lokale, toegankelijke schijven.

Tape en Cloud als krachtige externe opslag laag

Steeds meer ondernemingen geven de voorkeur aan back-ups op lokale schijven die gestroomlijnd wordt met Data Protection Appliances (DPA's)- die gebruik maken van inline deduplicatie. Daarmee worden bedrijfskritische back-up gegevens in het kader van extern rampherstel gerepliceerd naar een cloud of colocatie provider.

DPA's hebben vooraf ingestelde opties voor beleidsconforme dataverplaatsing. Dit maakt beheer en opslag op lokale toepassingen mogelijk, zowel voor datasets bedoeld voor back-up als datasets bedoeld voor archivering. Daarbij kan elke type data beheerd worden volgens verschillende opslagregels. Speciale functies voor compliance, governance en lange termijn-opslag, houden de data integriteit intact voor data die op lokale toepassingen zijn opgeslagen of gerepliceerd zijn naar een externe toepassing in de cloud.

Gezien de opkomst van steeds beter betaalbare OpEx-based, pay-per-consumption cloud services, hebben veel ondernemingen inmiddels hun toevlucht gezocht tot beveiligde cloudproviders die dezelfde secundaire DPA's hosten. De beschikking hebben over secundaire toepassingen in de cloud is een uitstekende optie voor snellere en beter betaalbare WAN replicatie van lokale datasets die al eerder het deduplicatieproces hebben doorlopen.

Zodra data -bedoeld voor archivering- veilig extern is opgeslagen in een secundaire toepassing, is de weg vrij voor een "tape-out" functionaliteit. Deze functionaliteit wordt door sommige toepassingen geboden, en houdt in dat tape gebruikt wordt als een extra opslag laag voor de (lange termijn) archivering of behoud.

Het inzetten van tape voor behoud en archivering op lange termijn, kent vele economische voordelen. Veel bedrijven erkennen dit ook, maar zien tegelijkertijd op tegen het dagelijks tapebeheer dat daarbij komt kijken. Tape en cloud providers spelen hier op in door verschillende, op maat gesneden mogelijkheden aan te bieden die matchen met die de vele wensen die een organisatie kan hebben rond back-up en archivering. Het is raadzaam om te zoeken naar providers die u "have your cake and eat it, too" bieden. Met andere worden: providers die automatisering van DPA's en externe replicatie combineren met beheerde 'tape-out' diensten conform beleid.

In dit stuk heeft u kunnen lezen over tape en cloud in archivering. Maar waar precies passen schijf, tape en cloud nu in rampenherstelplannen? Daarover leest u hier meer.

Heeft u vragen over datamanagement? Lees meer verhalen over dit onderwerp in het kenniscentrum, of neem contact op met het Iron Mountain team via 0800 272 4433