SITAD: vijf voordelen van veilige IT-apparatuur vernietiging

By Nikki Hill

Onderwerpen: Compliancy | Kostenbesparing | Risicobeheer

Het adequaat vernietigen van verouderde IT-apparatuur laat uw bedrijf in meerdere opzichten profiteren. Hier leest u 5 voordelen van Secure IT Asset Disposition (SITAD).

De nieuwste technologie van nu is morgen achterhaald. Als het tijd is om verouderde elektronica te verwijderen – bijvoorbeeld uw laptops uit 2007 en die opgebrande laserprinter – dan hoort u dat te doen aan de hand van een veilig plan voor apparaatbeheer- en verwijdering.

Elektronische apparatuur op een correcte manier verwijderen en recyclen is belangrijk. Niet alleen omdat het goed is voor het milieu. Ook vanuit zakelijk oogpunt is het slim om te doen. Dat maakt het des te belangrijker om het correct uit te voeren. Overweeg om de hulp in te schakelen van een partner met uitgebreide ervaring in SITAD.

Vijf redenen waarom veilige vernietiging van IT-apparatuur een slimme business proposition is:

1. Vermindering van risico's. Zoals rechtszaken, boetes, straffen, een beschadigde reputatie. Met al deze zaken kan uw bedrijf te maken krijgen wanneer zich een aanzienlijk datalek voordoet. Dat zou wel eens de grootste kostenpost ooit kunnen worden waarmee uw bedrijf geconfronteerd wordt. Het is dus van groot belang dat u uw data goed afschermt en alle data die niet langer nodig is, vernietigt. Op vrijwel alle elektronische apparatuur in uw kantoor blijft data achter, ook op hardware die niet meer bruikbaar is. Met een programma voor SITAD, bent u ervan verzekerd dat uw oude technologie en de informatie die daar nog op staat, volledig en veilig wordt verwijderd zodra de tijd daarvoor aangebroken is.

2. Een goed vernietigingsprogramma bevordert naleving. De Europese wet WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) stelt strenge eisen aan het verwijderen van elektronisch afval. Daarnaast vereisen veel nationale en internationale wetten dat dossiers met persoonsgegevens op een veilige manier worden vernietigd. Hoe u ervoor zorgt dat u voldoet aan deze wet- en regelgeving, dat bepaalt u met steun van een deskundige partner in apparatuurvernietiging. Hieronder valt ook adequate verwijdering van toepasbare data en de apparatuur waarop deze staat.

3. Een slim SITAD programma stelt u in staat om de gemaakte kosten terug te winnen. Onderschat nooit de waardevermindering van hardware. Een deskundige partner zal altijd uw programma voor de veilige vernietiging van IT-activa ontwikkelen op basis van de levenscyclusschema's van apparaten. Zo kunt u de kosten over langere periodes uitspreiden en zo uw voordeel doen met belastingwetten. Met zo'n plan haalt u het beste uit uw apparaat investeringen– in de eerste plaats door het slim uit te voeren en in de tweede plaats door te profiteren van belastingvoordelen.

SITAD | iron Mountain
 Vernietiging & Recycling van IT-Apparatuur

Bij het afvoeren van oude laptops, mobiele telefoons, servers en andere apparatuur komt meer kijken dan men denkt. SITAD (Secure IT Asset Disposition) is de oplossing van Iron Mountain voor de veilige afvoer van IT-apparatuur, en biedt u de mogelijkheid om uw oude, afgedankte of afgeschreven apparatuur te vernietigen, recyclen of remarketen.

4. U zult ruimte terugwinnen. De juiste bedrijfsomvang bepalen, houdt niet alleen vermindering van personeel of kapitaalinvesteringen in. Het gaat ook om het optimaal benutten van uw fysieke ruimte. Als u teveel overbodige apparatuur intern opslaat, verspilt u kostbare ruimte die beter gebruikt kan worden.

5. U zult scoren op PR. Ga uw gang en verbeter uw bedrijfsreputatie: geef met uw SITAD programma het goede voorbeeld in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uw buren zullen blij zijn dat u geen giftig afval loost op lokale stortplaatsen of in watervoorraden. Laat ze weten dat dat uw bedrijfspolicy is.

Heeft u vragen over archief- en informatiebeheer? Lees dan meer over dit onderwerp in het Knowledge center, of neem contact op met Iron Mountain's Information Management team. U wordt dan gekoppeld aan een ervaren product en service specialist die op uw specifieke uitdagingen in kan gaan.