Information Economics, Hoofdstuk 3. Informatierisico’s begrijpen

Informatierisico's nemen toe in frequentie en ernst.

De reputatieschade als gevolg van een dergelijke inbreuk kan onherstelbaar zijn.

Feit is dat de meeste bedrijven catastrofaal gegevensverlies nooit te boven komen.

In hoofdstuk 3 van het e-book wordt gekeken naar informatierisico's en de kwetsbaarheden waarmee organisaties vandaag de dag worden geconfronteerd.

Als u verder wilt kijken dan IT en een algemene en gecoördineerde aanpak van informatierisico's wilt opzetten, download dan nu ‘Wat zijn de kosten van het negeren van informatierisico’s?’