GDPR: Conversations with the Experts

Onderwerpen: Compliancy

Part 1: Het belang van de GDPR (AVG) voor niet-EU landen

De impact van de GDPR zal ver buiten de EU te merken zijn. In deel 1 van onze serie bespreken onze experts hoe organisaties wereldwijd zich kunnen voorbereiden op de komende wetgeving.


Part 2: Het verzamelen van privégegevens

De GDPR verplicht organisaties een legitieme zakelijke reden te hebben om privégegevens te verzamelen. Maar wat betekent dat precies, legitiem? En hoe zorgt u ervoor dat uw business compliant is?

Bekijk wat onze experts hierover zeggen hebben in deel 2 van onze serie.


Part 3: De rol van de DPO (Data Protection Officer) begrijpen

Voor veel bedrijven is de DPO een vereiste van de GDPR. In deel 3 van onze serie onderzoeken onze experts de rol en verantwoordelijkheden van deze nieuwe functie, evenals de plaats van deze positie binnen de grotere organisatie.