Information Economics, Hoofdstuk 4. Ontwikkel een programma dat werkt voor het bedrijf en de medewerkers

Onderwerpen: Archiefbeheer

Wat is informatiebeleid waard?

Informatie is continu in beweging, het komt uw bedrijf binnen en verlaat het weer. Dit neemt risico’s met zich mee maar informatie is tegelijkertijd een bron van meerwaarde. Hoe gaan de werknemers binnen uw bedrijf hiermee om? Volgen zij het informatiebeleid tot op de letter? Of ondermijnen zij de processen zodra zij er de kans toe krijgen? Bekijk onze infografische video voor:

  • onderzoek naar beleidsvaststelling;
  • inzicht in informatierisico's;
  • het potentieel voor communicatie.