Vernietiging van IT-apparatuur: wat je alemaal tegen kunt komen op Ebay | Iron Mountain
Vernietiging van IT-apparatuur: wat je allemaal tegen kunt komen op Ebay

Sommige organisaties ontdoen zich van hun IT-apparatuur door zoveel mogelijk te recyclen en de rest weg te gooien. Andere organisaties verkopen ook onderdelen door die nog wat marktwaarde hebben. Tegenwoordig is er veel aandacht voor compliance, corporate governance en veiligheid. Maar toch komt het nog steeds voor dat gevoelige bedrijfsinformatie of persoonsgegevens in verkeerde handen vallen, door gebrekkige vernietiging van IT-apparatuur.Het belang van een bedrijfscontinuïteitsplan bij rampen | Iron Mountain
Het belang van een bedrijfscontinuïteitsplan bij rampen

Onderwerpen: Disaster Recovery | Risicobeheer

Als zich een onvoorziene calamiteit voordoet die de dagelijkse operatie stilleggen, dan is het voor alle organisaties -ongeacht de sector- van levensbelang om zo snel mogelijk te herstellen en de dienstverlening richting hun klanten te kunnen continueren. Of het nu gaat om datalekken, natuurrampen of andere calamiteiten: er moet een plan klaarliggen voor het geval er iets gebeurt. Organisaties die geen bedrijfscontinuïteitsplan paraat hebben, riskeren hoge financiële kosten, reputatieschade en zelfs grotere risico's voor hun cliënten en klanten.