Archief- En Informatiebeheer: Een Goed Begin Is Het Halve Werk- De Basisprincipes Van Voorbereiding Op Risico's | Iron Mountain
Archief- En Informatiebeheer : Een Goed Begin Is Het Halve Werk -De Basisprincipes Van Voorbereiding Op Risico's

Onderwerpen: Archiefbeheer

Een geslaagd archief- en informatiebeheer vergt planning, organisatie en een strategie voor het beheer van fysieke en digitale documenten. Vanaf de creatie en actief gebruik tot veilige opslag, permanente opslag of geplande vernietiging. Een goed archief- en informatiebeheer helpt uw organisatie informatierisico's te beperken, kosten te beheren en het fundament te leggen voor analyse van 'big data'.


7 ADVIEZEN OM KLAAR TE ZIJN VOOR DE WET

Onderwerpen: Compliancy

Nederland bijt het spits af wat betreft de ´EU Network and Information Security Directive´ door de ´Wet Bescherming Persoonsgegevens´ (Wbp) uit te breiden met de ´Meldplicht Datalekken´. Lees 7 adviezen om klaar te zijn voor de nieuwe wetGetting It Right From The Start – The Basics of Digitizing | Iron Mountain
Archief- En Informatiebeheer: Een Goed Begin Is Het Halve Werk

Een geslaagd archief- en informatiebeheer vergt planning, organisatie en een strategie voor het beheer van fysieke en digitale documenten vanaf het allereerste begin, door actief gebruik van veilige opslag, permanente opslag of geplande vernietiging. Een goed archief- en informatiebeheer helpt uw organisatie informatierisico's te beperken, kosten te beheren en het fundament te leggen voor analyse van 'big data'.


Digitaal versus papier: IT versus facility? | Iron Mountain
Digitaal versus papier: IT versus facility?

Onderwerpen: Archiefbeheer

Op strategisch niveau onderschrijven veel organisaties het belang van een geïntegreerd beleid op het gebied van fysiek en digitaal documentenbeheer, dat vaak bij twee afzonderlijke afdelingen – FM en ICT – is ondergebracht. Het ligt ook voor de hand omdat in de praktijk vaak zowel voor fysiek als voor digitaal dezelfde veiligheidseisen gelden op het gebied van vernietigingsverplichtingen en toegangscontrole.