De wetgeving voor gegevensbescherming wordt alsmaar strenger. Dat betekent dat het voor bedrijven nóg noodzakelijker en belangrijker is om te voldoen aan de eisen voor vertrouwelijk informatiebeheer en documentvernietiging. Voldoet een bedrijf hier niet aan, dan kunnen zware sancties het gevolg zijn.

Wettelijke vereisten en -bewaartermijnen

De diverse geïntegreerde oplossingen die wij bieden zijn toepasbaar in alle fasen van informatiemanagement; van (document)creatie en dossierbeheer tot archiefvernietiging.

Een voorbeeld van een wettelijke vereiste is dat archief vernietiging op het juiste tijdstip moet gebeuren (niet te vroeg en niet te laat). Bovendien is archiefvernietiging op een bepaald moment voordelig voor uw kosten, omdat u dan niet voor overbodige opslagruimte betaalt. Bekijk een overzicht van de wettelijke vereisten en -bewaartermijnen van documenten en dossiers.

Naast documenten kunnen wij ook harde schijven, dvd's en cd's die u niet meer nodig heeft voor u vernietigen. We halen ze bij u op en transporteren ze daarna veilig naar onze gecertificeerde partner voor data vernietiging, waar documenten en media worden vernietigd en het papier wordt gerecycled. Archief vernietiging kunt u dus met een gerust hart aan Iron Mountain overlaten.

Veilige vernietiging van uw data

Of het nu om een regelmatige service of om een eenmalige opruimactie gaat; op ons kunt u rekenen. Onze veilige manieren voor data vernietiging brengen de volgende voordelen met zich mee:

  • Veiligheid in elke fase – van de dataverzameling tot de data vernietiging en recycling;
  • Naleving van regelgeving – met een vernietigingscertificaat helpen we u bij het naleven van de regels en het voorkomen van schendingen van de alsmaar strengere regulering voor gegevensbeveiliging;
  • Hogere productiviteit van uw werknemers – we dringen tijdverlies terug tot een minimum en garanderen dat uw mensen zich kunnen concentreren op hun kerntaken;
  • Data vernietiging volgens DIN 66399 en CA+ (P3) – dit zorgt ervoor dat de documenten nooit meer kunnen worden gereconstrueerd.